2015, മേയ് 20, ബുധനാഴ്‌ച

          പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ നൈപുണ്യം ഇനി

          സോറിയാസിസ് ചികിത്സയിലൂടെ !!

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ അവയവമായ ത്വക്കിനെ അഭേദ്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യാധിയാണ് സോറിയാസിസ് .ചൊറിച്ചിൽ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ഉരിത്തിരിഞ്ഞ
ലാറ്റിൻ പദമായ " സോറിയൻ " ആണ് പിന്നീട്  സോറിയാസിസ് ആയി മാറിയത്.

ലക്ഷണങ്ങൾ

 • ത്വക്കിൽ രൂപപ്പെടുന്ന നിറമാറ്റം (ചുവപ്പോ കറുപ്പോ ).
 • അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിൽ.
 • ശർക്കങ്ങൾ രൂപപ്പെടുക.
സോറിയസിസ് അസാധാരണമായ രോഗം മാത്രമല്ല അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് . സ്വഭാവികമായ ത്വക്ക് വളർച്ചയ്ക്കു വിപരീതമായി അസ്വാഭാവികവും അസാധാരണവുമായ കോശ വളർച്ചയാണ് ഈ അവസ്ഥ ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റം .
മാറുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾകൊപ്പം ശീലമാക്കുന്ന ദുഷിച്ച ഭക്ഷണ രീതിയാണ്‌ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്. ത്വക്കിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അഴുക്കുകളും ഇതിനു മറ്റൊരു കാരണമായി കരുതപ്പെടുന്നു .
വൈരുദ്യങ്ങളായ ആഹാരങ്ങൾ ഷീലമാകുന്നതിലൂടെ രക്തത്തിന്റെ ഗടനയിൽ മാറ്റം വരികയും അത് പിന്നീട് ഈ രോഗത്തിനു വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കും

 • വെള്ളപ്പാണ്ട്
 • ഏക്‌സിമ
 • അകാല നര
 • താരാൻ
 • തുമ്മൽ
 • മുഖക്കുരു
 • നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ
 • വരണ്ട ചരമം
 • ആസ്ത്മ

ശ്രദ്ധിക്കുക! 

ചർമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറവ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റ് അലർജി രോഗങ്ങളും സൂചിപിക്കുന്നത്  ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ ബലഹീനതയോ അതെ തുടർന്നു വരാവുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ആകാം .

           അടിസ്ഥാന പരമായ ചികിത്സയാണ് ആവശ്യം.

Contact Us: www.drrsroy.com
Drop a mail: drroyrs@gmail.com

 

 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ